Karim Janat
Karim Janat

All-Rounder

22 years

Age

Afghanistan

Nationality