Karim Janat
Karim Janat

All-Rounder

21 years

Age

Afghanistan

Nationality